GLITTERS YMPÄRISTÖ JA SOSIAALINEN VASTUU

Kannamme suuren sosiaalisen vastuun ja vaalimme ympäröivää maailmaamme. Otamme vastuun siitä, kuinka toimintamme vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön, mikä on edellytys kasvulle ja kannattavuudelle.

Glitter International AB ottaa vastuun tuotteiden valmistuksesta. Kaikkia työntekijöitä, jotka valmistavat Glitterin markkinoimia ja myymiä tuotteita,  kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heidän työolojensa tulee olla asianmukaiset. Tavarantoimittaja vastaa siitä, että näitä ehtoja noudatetaan omalla ja alihankkijoiden työpaikoilla. Glitter International AB:n tavarantoimittajille ja alihankkijoille asetettuihin vaatimuksiin kuuluvat muun muassa hyvät työolosuhteet, syrjintäkielto, järjestäytymisvapaus, lapsityövoiman käyttökielto, kunnollinen työympäristö, palkka, työaika ja vakuutukset.

Glitter International AB:n työntekijöillä ja sen toimeksiannosta myös muilla asiantuntijoilla on milloin tahansa oikeus vierailla tavarantoimittajien ja heidän alihankkijoidensa työpaikoilla tarkastamassa työolosuhteita ja valvomassa työehtosopimusten noudattamista.

Meillä on pitkä kokemus korualalta. Tänä aikana olemme kehittäneet ympäristöä säästävän ja kustannustehokkaan logistiikkajärjestelmän, jossa suurin osa kuljetuksista hoidetaan meriteitse.

Haluamme suojella ympäristöä, joten myymälämme, konttorimme ja varastomme lajittelevat jätteet (muovi, paperi, palava ja palamaton jäte jne.) niille varattuihin astioihin. Kannustamme henkilökuntaamme aktiivisuuteen kierrätysasioissa ja otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ympäristöasioihin liittyen. Pyrimme matkustamaan ympäristötietoisesti.

 

GLITTERS TOIMINTAOHJE (CODE OF CONDUCT) JA BSCI

Glitter on vuodesta 2007 asti kuulunut BSCI:hin, Business Social Compliance Initiativeen, joka on vapaaehtoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tukikohta on Brysselissä, ja se on laatinut oman toimintaohjeen, joka koskee sosiaalista kontrollia riskialttiissa maissa toimivissa tehtaissa. Lue täältä lisää toimintaohjeestamme.

Alla esimerkkejä BSCI:n toimintaohjeesta:

- Lait ja asetukset
- Lapsityövoiman kieltäminen
- Pakkotyön kieltäminen
- Syrjimiskielto
- Ohje palkoista ja ansioista
- Ylityösäännöt
- Terveys- ja vakuutusvaatimukset
- Työympäristövaatimukset
- Oikeus kuulua ammattiyhdistykseen
- Ympäristövaatimukset

Lue lisää BSCI:n kotisivuilta: www.bsci-intl.org

Tuemme Love & Hope organisaatiota